Framgång för projektet

Det är lugnt! Vrakat går framåt!

Nu har nästa fas i projektet startat. Jag förstod att Länsstyrelsen hade städat minst en strand på Hållsundsudde. Jag skickadade därför ett mail till dem och frågade vilka stränder de städade och beskrev sedan också projektets metodik.”Vilket fantatiskt bra projekt du har startat” blev kommentaren. Inom några dagar hade vi skapat ett avtal att strandstäda hela Hållsundsudde-Sönnerbergens naturresevat inklusive Malö och andra öar. Det är lite mer än jag hade tänkt mig och jag är fortfarande lite i chock att det gick så fort. Länsstyrelsens fältvaktmästare kommer att arrangera hämtnng av plastavfall på platser och tider, som vi kommmer överens om inom reservatet.

Jag har även varit i kontakt med Sjöräddningssällskapet, som har ett projekt där man samlar in hårdplast, tex fisklådor i plast och även petflaskor. Vi kommer att träffas i februari för att planera hämtningen av hårdplast.

Jag hoppas att vi också skall få ett aktivt samarbete med Ren Kust och Kungsbacka Kommun.

Miljöpartiet har gjort en interpellation i fullmäktige och ställt frågor om hur kommunen använt de resurser som man erhållit genom det särskilda strandstädningsstödet. Det skall bli mycket intressant att ta del av svaret i december eller januari 2019.

Nu skall vi börja planera hur vi bäst gör för att följare och kommande följare skall kunna städa ”sina” kustremsor. En kustremsa kan vara kort, 50 m och upp till kanske 1 km De som ”adopterar” en kustremsa blir  automatiskt utnämnda till KUSTRÄDDARE.  Jag återkommer till planeringen i kommande inlägg.

 

Vårt städområde är den gröna linjen ifrån Vikaholm till Hållsundsudde och vidare till Krokudden  samt Malö. För er som inte bor här eller ni som inte känner till kuststräckan, vill jag bara säga att det mesta är väldigt vackert. Jag har ”vrakat” utefter så gott som hela sträckan och känner till de flesta vikar där det flyter in skräp. Det är en härlig naturupplevelse att gå på stränderna, hoppa på stenarna (om man kan) och klättra i bergen. Malö är så vacker att man borde få betala för att städa där. Jag hoppas på en bred uppslutning kring projektet och återkommer om det praktiska! Vi skall skapa en plastfri kust!

Bilderna visar vad vi samlat in på en liten sandstrand efter stormen Knud. I stort sett allt som vi hittade har slängts i från ett fartyg. Titta på lintrasslet, så oansvarigt att kasta i det i havet. Vad görs för att förhindra detta beteende. Det behöver utforskas mera vad som görs i Sverige och inom EU. Mycket av skräpet är också hårdplast som Sjöräddningssällskapet kanske tar hand om och bygger en optimistjolle av. Det är ju synd att plastlådan inte var större, för då kunde man bara satt på segel och haft en liten jolle!

Avslutningsvis blir det årets sista hummerbild.