Om döda djur

Olle Nydén berättade för årsmötesdeltagarna den 3 juni 2022 om hur vi skall agera när vi hittar döda djur på stränderna. Olle har varit vänlig att  sammanfatta det vi behöver känna till, se dokumentet: Om döda djur