Om föreningen Vrakat

Vrakat verkar för en plastfri kust med hjälp av en organiserad frivillig insats av mer än 250 personer. Vår metodik bygger på att en eller flera personer ”adopterar” var sin kuststräcka och därmed åtar sig att städa denna minst två gånger per år. Det uppsamlade plastkräpet samlas i Vrakats depåer som beroende av plats töms av Kungsbacka kommun eller genom Länsstyrelsen i Hallands försorg.

Vrakat startades i mindre skala 2018 av initiativtagarna Gösta Franséhn, Per Jonsson och Peter Samuelsson. Strandstädningsföreningen Vrakat registrerades den 14 januari 2022 som en allmännyttig ideell förening med organisationsnummer 802538-0703.

Vrakats styrelse består av:

Gösta Franséhn: Ordförande och kassör.
Marika Persson: Sekreterare.
Linda Frithiof: Ansvarar för Vrakat på sociala medier samt presskontakter.
Terese Locking Tallsten: Ansvarar för kontakter med idrottsföreningar.
Martin Sigurdson: Utökningar av Vrakats områden
Anders Lange: ”Maskinist”, ansvarar för vår strandstädarkarta och för koordinering av hämtning av insamlat plastskräp

Historik – Gösta berättar

Stranden, kusten och havet har nog alltid funnits i mitt medvetande sedan den första tiden man minns. Mitt barndomshem låg på Storsagården i Onsala, någon kilometer ifrån havet. Farfar var fiskare hela sitt liv och som äldre hummerfiskare och min far fiskade på sin fritid. Fisken var en viktig del av mathållningen för oss på femtio-och sextiotalet. Jag har också så länge jag minns gått och letat efter fynd kring stränder och klippor. Alltifrån vackra stenar, snäckor till virke av olika slag. Drömmen var ju att hitta en flaskpost och ett brev med att upphittaren ärvde flera miljoner efter en excentrisk miljonär i ett land långt bort. Jag tror att jag har hittat 12-13 flaskposter genom åren men inte fått en enda miljon.

Numera är det fullt av olika typer av plaster i vikarna utefter vår kustremsa. Strandfynd av trä och framförallt ädlare träslag som ek är ett mycket sällsynt fynd. Som pensionär har jag nu lite mer tid att ”vraka” och hoppas på fynd som kan omvandlas till bruksföremål eller collage. Jag bestämde mig för att också försöka göra en insats att rensa kustremsan ifrån plast. Min idé är att enskilda personer eller sammanslutningar kunde ta hand om ”sin” kustremsa och städa denna kontinuerligt vår, sommar och höst.

Idén utmynnade i en projektplan för ett pilotprojekt som kunde kartlägga kusten och göra en plan för ”adopterade” kustdelar inklusive öarna. Jag skickade planen till Kungsbacka kommun och tog kontakt med Västkuststiftelsen, som projektleder  strandstädning. Jag fick aldrig något svar ifrån kommunen och Västkuststiftelsen var positiva men kunde inte aktivt finansiera pilotprojektet. I dagsläget har vi en mer aktiv kontakt med både Ren Kust, som ingår i Västkuststiftelsen och kommunen. Vi har fått visst material men ännu inget ekonomiskt stöd.