Medlemsbrev nr 5

Hej kära medlemmar !

Nu kan vi snart se framemot våren och då Vrakats olika aktiviteter börjar. Jag har delat upp aktiviteterna enligt nedan.

Strandstädning

Våra planer att utöka med fler ungdomsidrottslag gick inte att genomföra under 2023 beroende på att vi inte fick de bidrag som vi hade räknat med. I år skall våra ordinarie åtta idrottslag utökas med ytterligare fyra lag genom att Västkuststiftelsen ger bidrag till tio lag vilket är två  ytterligare lag och vi använder bidraget från Länsstyrelsen i Halland till två lag och minst ett av dessa kommer att strandstäda på V

Om ni vill delta i våra strandstädningsgrupper så hör av er. Om ni är med och hjälper till att rensa våra stränder från plast som i annnat fall blir microplast så kan ni använda titeln vrakare.  Vrakare är ett namn med kulturarv från 1500-talet då skepp färdades på Kattegatt och då onsalaborna tände eldar som ledde till att skeppen navigerade fel och förliste. Det var då vrakarna gav sig ut och tog till vara allt som kunde användas inklusive vilken last skeppet hade.

Den första vrakturen gick till en liten sandstrand på Skallanäs vid Vässingsö och det är otroligt vad många olika linrester det finns och kommer alla dessa från fisket undrar man.

Event

Vårt första event är vår Årsstämman den 24/4 kl 17:00 på Båtmuseet. Inbjudan kommer separat under mars. Vi kommer också ha en ”After stämma” med förtäring och dryck.

Maritima dagen går av stapeln den 19 /5 och det nya är att alla föreningar i ”Hemma på Onsala” deltar och mer information kommer i april.

Nytt för i år är att Jan Johansson, som höll ett mycket uppskatta föredrag om växter vi havet på Vrakatdagen, tar med oss på en Växtvandring i Sönnerbergen den 26/6 kl 18:00. Anmälan till gosta.fransehn@vrakat.se skriv växtvandring

I början av augusti brukar det vara Västerhavsveckan och då har Vrakat  haft en vandring ut till Mönster som aktivitet. Vad som händer i år får vi se och information kommer i juli.

Förra årets fina mottagande av Vrakatdagen  har inneburit att det även i år blir detsamma den 12/10.

Båtmuseet

Båtmuseet har mycket bra föreläsningar på torsdagar. Det är mycket intressanta föredrag och trevligt att träffa andra besökare kända och okända. Själv kommer jag att lyssna på ”Kåsörproffset” Kristian Wedel den 7/3 och säkert något till.

 

Hälsningar

Gösta

Ordförande