Medlemsbrev nr 2

Medlemsbrevnummer 2 mars 2023

Innehåll

  • Positivt möte med Kungsbacka kommun
  • Satsning på ungdomsidrottslag
  • Tjolöholms vänner blir medlem
  • Planerad städning av Vendelsöarna

Vi närmar oss en ny säsong av strandstädning. När jag varit ute på stränderna runt Vässingsö på Onsala så var det mycket lite plast som flutit in trots att det har  varit ett par stormar från väst.  Plasten kanske ligger kvar därute i havet och väntar på att fylla våra stränder men vi hoppas på att det blivit mindre plast på Kungsbackas kuststräcka. Det vore mycket bra om ni strandstädare kunde sända mig era observationer av fynden på stranden. Martin, vår trossfyndare, har hämtat bojar från Svängehalladepån som kommer från fiskebåtar från östra England. Tänk att de kan driva så långt .Själv har jag hittat ett sälkranium och det är överraskande att det har rovdjurständer!

Vi har haft ett styrelsemöte under februari och jag kunde rapportera  att mina ansträngningar att få träffa ansvariga inom Kungsbacka kommun för strandstädning lyckats. Ansvarig avdelning är Teknik och det var en bred sammansättning av tjänstemän som var med, tyvärr fick förvaltningschefen Ulrika Granfors förhinder. Det var ett mycket positivt möte och jag kunde informera om mycket som man inte kände till. Nu hoppas jag att det positiva tonläget skall övergå till praktisk handling och Ulrika Granfors utsåg Kalle Boström till att driva strandstädningen vidare. Hittills har jag inte fått någon information om hur kommunen skall agera inom strandstädningen. Jag hoppas att det kommer ett positivt besked om finansiering av våra ungdomsidrottslag.

I avvaktan på besked från Västkuststiftelsen och Kungsbacka kommun fattade styrelsen beslut om att satsa på ungdomslagen utan att fått några besked om bidrag. Erhållna bidrag under 2022 är en reserv för detta beslut. Vi kommer att ha åtta redan etablerade lag och rekrytera tre nya lag i första omgången.

Den nya regeringen har gjort stora neddragningar upp till 80 % på bidragen för drift och utveckling av naturreservatet. Det har inneburit att det mesta av verksamheten som bedrivits av entreprenörer har dragits ner kraftigt. Tidigare hämtades skräpet i våra depåer tre gånger om året och nu blir det endast en gång. Vi får anpassa oss till det eller bygga ut våra depåer!

Vi fortsätter att växa och det är mycket glädjande att Tjolöholms vänner har anslutit sig till Vrakat. Med Ingvar och Bengt-Ove i spetsen städar de 8 km av Tjolöholms stränder. Det är en strandstädning som har hållit på i trettio år. Det skall bli spännande att höra vad man finner på stränderna i denna del av fjorden. Jag hoppas att Vrakat kan tillföra något till deras verksamhet. Helena Toresson och Jan Kahlström är nya medlemmar som kommer att städa en sträcka vid Vikaflacket. Vikaflacket är en grund dyig vik vid Vikens gård i Onsala. När jag var liten kunde man åka skridskor där men isen var oftast knagglig och besvärlig. Men man fick ta det som fanns.

Vårt mål är att strandstäda Vendelsöarna i södra delen av kommunen. Vi har redan med oss Sjöräddningssällskapet i Bua som kommer att hjälpa till. Nu skall jag försök hitta personer som har lokalkännedom och kan hjälpa till att hitta personer som vill ingå i laget. Jag kan säkert få med några båtar från Skallahamn som kan köra ner och hjälpa till.

Vi utökar också vårt städområde vid Vallda Sandö samt glädjer oss åt vår nya depå på sträckan  från Råö till Svängehalla. Vi skall också försöka få till en depå på Röde Holme.

Årsmötet är preliminärt 16 april och kallelse kommer när det är klart. Maritima dagen är 13 maj med vårt deltagande. Skriv in datumen i kalendern.

Hälsning till er alla

Gösta Franséhn

Ordförande