Medlemsblad nr 1

 

                      MEDLEMSBLAD NR 1 den 4 december 2022

Styrelsemötet 23 november

På det senaste styrelsemötet diskuterades vilka  målsättningar Vrakat skall ha inför 2023  och vi fattade ett antal beslut.

Det är Vrakats målsättning att uppnå ett samarbete med Kungsbacka Kommun som är byggt på någon form av samarbetsavtal. Vrakats motto är ”Kungsbacka Kommun skall vara den första västsvenska kommun som städar hela sin kustlinje”. Målet är att kommunen skall ställa sig bakom detta motto och stödja Vrakat och i övrigt arbeta för att uppnå målet.

Vrakat har åtta ungdomsidrottslag som strandstädar drygt 1,5 mil kuststräcka. De erhåller 5000:- var för detta arbete och Västkuststiftelsen har finansierat totalsumman 40.000:- kronor. Inför 2023 är det mycket osäkert vilket statligt stöd det kommer att bli till kommunerna och det kan också påverka också våra möjligheter att få bidrag till idrottslagen. Vrakat kommer därför att göra en ansökan till Kungsbacka Kommun om att kunna ge oss motsvarande bidrag om Västkuststiftelsen inte kan bidra till lagen.

Vrakat har erhållit en engångssumma 38000:- från ”1% to the planet” som fördelats av Västkuststiftelsen. Styrelsen beslutade att utöka antalet idrottslag med ytterligare tre   som vill strandstäda en kuststräcka och erhålla 5000:- var.  Resterande summa avser att finansiera även ett andra år för dessa lag och även uppmuntra andra grupper att strandstäda.

Städområdet Vallda Sandö utökar sitt område 2023 och kommer att städa en havsvik norr om hamnen i Vallda-Sandö. Målsättningen är att ett ungdomsidrottslag skall vara med och strandstäda detta område.

Målsättningen är dessutom att införliva Vendelsöarna i vår strandstädning. Tillsammans utgör städområdet 1,6 mil i kuststräcka. Även till detta område önskas ett idrottslag och några som kan organisera städningen på plats.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Vrakat satsar på expansion och ett mer gediget samarbete med Kungsbacka Kommun.

Ungdomsidrottslagen

Våra idrottslag har städat sina kuststräckor både vår och höst. Efterhand som lagen städat bort gammalt plastskräp har det blivit mindre att plocka på hösten. På hösten är det många gånger halt på stenar och klippor och olycksrisken är betydande. Det beslutades att lagen städar en gång på våren då det kommer vara mer att rensa upp. Idrottslagen känner sig mer motiverade när man tar hand om mer plastskräp.

Platsannons

Vrakat söker städområdeschef för Vendelsöarna. Kvalifikationer: Organisationsförmåga för att planera och genomföra strandstädningen av öarna. Lön: I kronor noll men i upplevelser hög. Skicka ansökan till gosta.fransehn@vrakat.se

Medlemmar

Genom att bli medlem i Strandstädarföreningen stödjer man att stränder städas. Man kan själv delta i städningen men också vara en del av föreningen genom att delta i sammankomster och visa sitt stöd i olika projekt som Vrakat driver.

Vrakat har idag 170 medlemmar och målsättningen är att medlemsantalet skall vara över 200 senast 31 mars 2023. Medlemmar i Vrakat som  bland sina vänner har personer som delar vår syn på att åstadkomma plastfria stränder, så värva dem till Vrakat. Det går att anmäla på Vrakat.se.

 Återvinning

Vrakats målsättning är att återvinna så mycket plast som det går. Eftersom Kungsbacka Kommun inte återvinner någon plast, skickar vi trossar, linor, dunkar till Smögens Återvinningscentral. Nu kommer även fiskelådor att återvinnas och återgå till fiskebåtar. Linda Fritiof, i vår styrelse, arbetar på Göteborgs Fiskhamn och kommer att ta med lådor dit. När ni finner en fiskelåda maila gosta.fransehn@vrakat.se

 

 

Påminnelse boklansering

En vrakares historia har blivit omskriven i Norra Halland  i positiv anda och det är roligt att bli uppmärksammad. Boklanseringen är ju lite av ett Vrakatmöte med glögg och tillbehör så det blir ett söndagsmöte med likasinnade. Boken är en bra julklapp till inflyttade Onsalabor som vill läsa om hur det kunde gå till förr! Vad döljer sig bakom kapitlet ”Kaparens säng som blev kapad” det kan man undra och hur gick det med ”Deckarjobb med flyt”. Boklanseringen är söndag 11 december kl 16:00 Maila bara till gosta.fransehn@vrakat.se att du kommer.