Nyheter augusti

Hej medlemmar !

Här kommer ny information om vad som hänt eller kommer att hända i vår förening.

  • Nya rutiner för tömning av depåer.
  • Medlemmar som har avlidit
  • Döda fåglar
  • Påminnelse Mönsterpromenad

Nya rutiner

Tillsammans med Länsstyrelsen i Halland och vår handläggare Annelie Ohlsson har vi ändrat rutinerna för tömning av depåerna. Tidigare tömdes depåerna när de var fulla. Det blev många enstaka hämtningar och istället kommer alla depåer att tömmas på fastställda datum, vilka är 15 maj, 15 juli och 15 oktober. Vi har fått kritik av entreprenören som hämtar skräpet att det inte var placerat i säckar utan låg löst i depån. Det fanns också hundbajspåsar i depåerna. Vi har nu tillsatt depåchefer som kollar depåerna framförallt inför tömning. Inför tömning den 15 juli har alla depåer kontrollerats. Efter tömning skall entreprenören rapportera vikten på skräpet från varje depå. Idag den 9 augusti har vi inte ännu fått någon rapport om hämtat skräp. Ni som är depåchefer får gärna kolla att er depå är tömd.

Avlidna medlemmar

Under våren har tyvärr två av våra medlemmar avlidit. Den ene var vår enda danska medlem, Per Glaedesdahl. Per var sommarboende på Baronvägen och har bl.a hjälpt till vid isättning av vår vrakateka.

Den andre var Ebbe Bruhn, en stor personlighet som ägde bryggor på Skallahamns södra sida. Bryggorna kallas allmänt för Ebbe´s bryggor.  Han var hela tiden mycket positiv inställd till Vrakat och vår verksamhet. Under senare år subventionerade han båtplatsen för vår eka. Det tog alltid minst tio minuter extra om Ebbe var vid bryggorna för han var så trevlig att prata med. Vi kommer att sakna de där minuterna.

 

Ebbe Bruhn

Döda fåglar

I Bohuslän har det flutit in havssulor och sillgrisslor, som normalt inte är i våra vatten. Det är ett utbrott av fågelinfluensa hos vilda fåglar och har nu även drabbat svanar och kanadagäss. Det är SVA , Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som analyserar döda fåglar och dit man i nuläget rapporterar döda fåglar. De vill fortfarande få in rapporter och ni kan göra detta på https://rapporteravilt.sva.se/. Det viktigaste är att inte röra döda fåglar utan handskar. Det bästa är nog att låta dem ligga där de ligger.

En levande vacker havsula.

Påminnelse Mönsterpromenaden

Imorgon lyser solen och vi ser fram emot en promenad genom den glesa skogen för att sedan möta den fantastiska utsikten med Nidingen i horisonten. Det är det bästa sättet att ägna dagen åt.

Mönsterutkiken i bakgrunden och främst är Kaparens stuga.

Programmet kan du läsa på hemsidan!

Välkomna!