Vrakfest

Vi träffas i Gottskär i närheten av Havets Gud Neptunus

Hej alla följare!

Nu har vi vrakat sedan i januari och plockat så mycket plastskräp så nu är det dags för en Vrakfest den 18:e oktober i SS Kaparens lokaler i Gottskär klockan 18:00. Programmet är inte klart men vi utlovar något att äta och något att dricka. Dessutom kan man inte missa en riktig vrakhistoria med tillhörande musik. Boka nu in fredagskvällen . Den 4:e oktober har vi filat färdigt på programmet och publicerar det på bloggen och ni får ett mail också. Då behöver vi en anmälan så vi inte köper för lite tilltugg.

Vi, dvs drygt 100 vrakare, har under säsongen städat 3,5 mil kuststräcka och då är det inte endast stränder utan , med vissa små undantag,  varje meter på kuststräckan har  städats. Vi har inte en helt plastfri kust, men vi har befriat havet från upp emot 3,5 ton plastskräp (sista upphämtningen är inte vägd än) som skulle blivit microplast. Det är vi naturligtvis vi väldigt glada och stolta för. När man lägger ner mycket tid och engagemang betyder det mycket att få positiv feed-back på det man gör och att man får stöd för att utföra det viktiga arbetet. Stödet från Länsstyrelsen i Halland och Kungsbacka Kommun har varit starkt bidragande att vi kunnat utveckla Vrakat.se. Det är härligt när enskilda tjänstemän intar en sådan positiv ställning till projektet. Det är som bensin till utombordaren, men vi försöker vara ett miljöprojekt så det blir som en god bris akterifrån när vi ror.

 

Redan vid starten av projektet var målsättningen att alla åldersgrupper skulle ingå, inte enbart pensionärer med ”plastskam”. Det kändes därför underbart när vår framtid, ungdomarna, valde att gå in i projektet och adoptera 4 km ganska svår kuststräcka. Först kom innebandylaget P06 som redan varit i gång två gånger och samlat upp nästan ett 0,5 ton plastskräp och sedan kommer flicklaget OBK F06 som börjar 5/10.

Jag tycker att om någon skall få stöd och uppmuntran så är det dessa ungdomar. Istället för att sälja underkläder till släkt och vänner så städar man bort blivande microplast från kustbandet. Att ge stöd till ungdomarna borde vara det lättaste beslutet  att ta för de institutioner som sitter på pengarna, det handlar om 10.000:- på en total summa av cirka 12 miljoner.

Staten har sedan 2018 satsat på strandstädning och sedan starten av Vrakat.se har jag försökt att få en liten skärva av dessa miljoner för driften av projektet. Det var därför glädjande när det kom ett meddelande från Ren Kust (Västkuststiftelsen) att vi skulle få bidrag för 2019 mot inskickade av en enklare budget. I meddelandet stod att man kunde få stöd till idrottsföreningar som städar också. Det kändes skönt att vi nu kunde ge våra idrottslag ett bidrag. Nu blev det inte så utan jag fick rådet att vända mig till Städa Sverige som skulle lämna bidraget till idrottslagen. Svaret från Städa Sverige är ett av de tråkigaste jag fått under projektets gång och innebar att Vrakat.se inte kunde ingå Städa Sveriges koncept. Alltså tillbaka till Ren Kust som inte heller ville betala ut stödet till idrottslagen.

Jag tror ni håller med mig om att det är nästan ofattbart att man kan inta en sådan attityd mot 40-50 ungdomar. Nu kändes det som att vara tillbaka på jobbet. Det är inte första gången som jag bemötts på sådant sätt av organisationer som sitter i en maktposition i kraft av sina pengar. Jag har alltid tagit fighten för att få rätt och har man rätt så vinner man kampen till slut. Så skedde även denna gång och Västkuststiftelsen kommer att betala 5000 kronor var till idrottslagen. Jag ser det som att det tas av vår budget eftersom vi kommer att se till att det utrymmet finns.

Vrakat.se är ett exempel på hur en metodutveckling kan gå till. Någon eller några får en idé att ett arbetsmoment kan utföras på ett effektivare sätt och börjar marknadsföra idén. Man startar ett pilotprojekt för att utröna hur den nya metoden fungerar och om resultatet blir positivt försöker man starta det i full skala. Det är då man möter motståndet. Det är för dyrt att introducera, säger ekonomen utan framtidsperspektiv. Företrädare för gamla metoder gör inte direkt vågen när något nytt skall införas. När man tagit sig förbi de hindren så sjösätts metoden. Just denna utveckling har Vrakat.se genomgått och nu känner vi att metoden med att ”adoptera” kuststräckor är den mest effektiva metoden för att få en kontinuerlig städning av kustbandet och också den mest kostnadseffektiva. Det sista låter ju väldigt amerikanskt för en anspråkslös svensk, men det kan faktiskt vara så !