Etappmål är i hamn

Hej följare och vrakare!

De flesta av oss har väl arbetat i någon form av projekt och vet vilka problem som kan uppstå, tidsplanen går snett och framförallt håller inte budgeten. Då vill chefen, controller och revisorer veta varför. Jag ledde för många  år sedan ett projekt som på grund av externa faktorer gick fel. Alla visste varför men ändå kom alla dessa papper som skulle besvaras. När VD skickade ytterligare en blankett för att få svar skrev jag som det var ” Det gick åt helsike”. Med viss tvekan fick jag behålla jobbet.

Det är därför underbart att driva Vrakat-projektet, ingen chef och ingen byråkrati. Visserligen går inte allt som man hoppats , men det har varit många positiva genmälen både för projektet och bloggen och allt kommer vara på plats när säsongen börjar. En av de personer som har varit mycket positiv till projektet och dessutom obyråkratisk är Annelie M Ohlsson på Länsstyrelsen i Halland. Tack vare hennes aktiva arbete har vi nu färdigt med nio uppsamlingsplatser inom reservatet och Magnus på Fältvaktmästaren kommer att hämta plastavfallet tre gånger per år. Vi kommer att bygga stora trälådor av vrakved där plasten skall läggas. Finansieringen får vi fortsätta arbeta med även om det förmodligen inte blir några extra pengar till strandstädningen i den nya budgeten.

Jag var tillsammans med Per för första gången på ett Kommunfullmäktigemöte. Vi kom in i en möteslokal med bord och stolar och längst fram ett podium med talarstol. Längst bak i mörkret fanns besöksstolarna. Jag som under en veckas tid varit på filmfestivalen kände mig hemmastad. Definitivt hade fullmäktigemötet fler repliker än  filmen Aquarela som endast hade sex repliker i hela filmen.

Nu var miljöpartiets interpellation om strandstädning uppe som punkt 4.Det var fyra frågor som besvarades av Hans Forsberg (moderat och kommunstyrelsens ordförande). Av svaren kunde man förstå att en del av strandstädningsansvaret överlåtits till Västkuststiftelsen och Ren kust. Det uttalades inte heller att något speciellt stöd skulle utgå till de olika frivilliga strandstädningsiniativen. Det som kändes väldigt bra var att Maria Losman (miljöpartiet) presenterade Vrakat för hela fullmäktige och önskade att kommunen tog ett större ansvar och även bidrog med stöd till organisationer som Vrakat.

Nya vrakarrundor 

Kasper, Lena och Anders har tagit ansvar för sträckan ifrån de inre bryggorna och till Ebbe´s brygga och döpt den till Strandvägen.

Eva, Gösta och Hans har döpt sin runda på Sönnerbergen till Syskonrundan och det är delvis deras egen mark.

Nästa inlägg i slutet av februari kommer innehålla både karta med tänkta rundor och de nio uppsamlingsställena. Vi fortsätter att bemanna projektet och alla får döpa sin runda. Det är bara att maila gosta@vrakat.se om du är intresserad.