Detta har hänt med projektet

Lite historia

Hösten 2017 framkom det att Miljöpartiet fått igenom en särskild satsning på strandstädning under 2018. När jag gick efter stränderna och klipporna funderade jag på hur en sådan satsning kunde ske och vad jag kunde bidra med i denna process. En ide’ började att formas. Hur skulle det fungera om en privatperson eller grupper av personer tog ansvar för en del av kustremsan och städade den kontinuerligt och långsiktigt. Det finns många människor som vill röra sig vid havet och säkert även göra en insats för miljön. Om man ,i en större organisation, skulle starta en sådan verksamhet skulle man genomföra en förstudie och skapa underlag för hur mycket plastavfall som driver in och var. Det är inte bara i badvikar som plasten hamnar. Därefter skapa en organisation för utförandet av uppdraget.

Jag började med att kontakta Kungsbacka kommun för att ta reda på hur man arbetade idag. Efter påminnelse fick jag svaret att kommunen städade sina ”egna” badstränder inför badsäsongen och inte hade någon organisation för strandstädning.

Mot denna bakgrund utformade jag en projektplan för pilotprojektet Vrakat och som finns under fliken Vrakat-projektet. Jag har tagit bort budgeten i den eftersom det inte är aktuellt längre.

Den andra aktören är Västkuststiftelsen som är en organisation skapad av Västra Götalandsregionen för att förvalta naturreservaten cirka 200 stycken. Man förvaltar även naturreservaten Hållsundsudde och Sönnerbergen som är ”vår” kustremsa. De driver projektet Ren kust och jobbar med en metodik för strandstädning genom sin strandstädarkarta. Jag översände min projektplan och de ställde sig positiva till mitt pilotprojekt utan att ta rollen som uppdragsgivare eller finansiär, bortsett ifrån säckar och handskar.

Jag skickade även min projektplan till Kungsbacka kommun och bad om en feed-back.Den hamnade hos en högre chef, som i sin tur skickade den till en annan tjänsteman. Detta fick jag reda på genom att skicka ett antal mail med frågan vad händer men något svar fick jag aldrig om projektet.

Kungsbacka kommun valde att tillsammans med 11 bohuslänska ansöka om de av staten tillförda medlen och kommunerna tilldelades 12 miljoner. Projektledare blev Västkuststiftelsen. Således borde Kungsbacka fått cirka en miljon. Upphandling genomfördes av ”infrastruktur” dvs transporter, bortforsling m.m  allt utom att städa. Sista datum var 13/6 men jag har inte fått fram resultatet av upphandlingen.

I och med detta dog mitt projekt i den formen men tog en annan form genom att jag började i liten skala utan finansiering. I första hand är det de mindre öarna som blivit inspekterade och städade. Du kan läsa detta under mina inlägg vrakturer. Problemet är var man skall göra av plastavfallet som man samlat ihop. Det måste ju finnas en uppsamlingsplats på land.

Under sommaren kom roddbåten på plats. Den är idealisk för att den kommer in nästan överallt och skräpet behöver inte bäras så långt.

Nuläget är att jag ställt ett antal frågor till Kungsbacka Kommun om hur strandstädningen fungerat under sommaren. Se speciellt inlägg.

Projektet fortsätter under hösten så länge det är öppet vatten. Numera är vi två som ror båten, min gode vän Peter och jag.