Vraktur Risholmen

 

 

 

Risholmen är en klippö utanför Skallanäs. Den är inte stor och har inte någon strand. På sydsidan finns några ställen där man kan bada om man inte är emot tång och hala klippor. Förr häckade mycket canadagås på ön och det fanns spillning överallt. Nu tycks det inte vara lika mycket och minst ett svanpar häckar här tillsammans med gråtrut. På våren är det vacker blomsterprakt med bl.a styrmorsvioler.Mot nordväst finns det några ställen där det brukar flyta in en del material mest plast. Jag hittade petflaskor, dunkar,represter och rester av plastemballage. Det fanns även något trämaterial. Min förhoppning är att skapa någon form av collage eller bruksföremål ifrån vad jag hittar och återanvända material. Vi får se vad det kan bli när jag samlat ihop ”vraket”.

Det mest intressanta fyndet var en del av en fisklåda. Man tänker direkt på Evert Taube och det var ” Briggen Bluebird av Hull” . Kanske en av Evert Taube’s mest kända visor med ett tragiskt slut. Många av oss har nog trott att den var sann, men Evert har sagt att den är sannolik men därför inte sann.