Vraktur Risholmen

Risholmen

Risholmen utsikt

Utsikt igfrån Risholmen mot Hållsundsudde

Det

Risholmen är en klippö utanför Skallanäs.