Norra Halland pressklipp

Hårdbantad budget drabbar naturvård

Gösta Franséhn, Peter Samuelsson, Mona Franséhn och Peter Jonsson håller rent vid stränder och öar utanför Skallahamn. Totalt ska tre mil kust städas. 

 

 

Närmast halverade anslag till skötsel och skydd av värdefull natur. Nu ligger våtmarker, ljunghedar och strandstädning i kommunen farozonen. Men i Onsala har en grupp människor tagit eget initiativ. 

– Vi ska städa tre mil kust, säger Gösta Franséhn från projektet Vrakat. 

 

Den budget som riksdagen antog inför 2019 får nu effekter på naturvården i länet och kommunen. Detta då M/KD-budgeten inneburit att anslagen till Naturvårdsverket för skötsel och skydd av värdefull natur i stort sett halverats.

– Till 2018 hade vi 1,2 miljarder att fördela ut till länsstyrelserna för skötsel av värdefull natur. Med budgeten för 2019 ligger beloppet på ungefär 647 miljoner, säger Claes Svedlindh som är chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

 

Med en halverad budget blir det konsekvenser, menar Claes Svedlindh. Mindre pengar till att ersätta markägare i samband med bildandet av nya skyddade områden, vård och skötsel av naturreservat som minskas eller tillfälligt stoppas, stopp för anläggandet av nya våtmarker, och risk för att de gamla ljunghedarna i kommunen inte får den omsorg som krävs. Dessutom finns det inte heller några pengar till satsningen på naturnära jobb, där exempelvis strandstädning varit ett av uppdragen.

 

 

Men i Onsala har det nu startats ett initiativ för att hålla rent längs stränder och på öar.

– Vi städar och sen tar länsstyrelsen hand om skräpet. Förra året var vi några som körde lite på prov, men i år kör vi igång på allvar, säger Gösta Fransehn.

 

Tillsammans driver han tillsammans med frun Mona Franséhn projektet samt bloggen Vrakat.se, en idé vars syfte är att öka medvetenheten och hålla rent vid stränderna.

– Idén går ut på att medlemmarna i projektet adopterar varsin bit strand, och ser till att den blir städad. Vi samlar ihop skräpet och lägger i depåer. Sedan tar länsstyrelsen hand om det. De har varit väldigt bra och positiva till vårt initiativ. Vi har till och med fått plockredskap av länsstyrelsen, och sopsäckar från Ren Kust, säger Gösta Franséhn.

 

Per Jonsson från Onsala är en av många som valt att hjälpa till med strandstädning.  

 

Länsstyrelsen tar alltså hand om skräpet, utom hårdplast. Det hamnar istället hos Sjöräddningen som samlar in avfall av hårdplast till projektet Optimist för havet, som är ett samarbete mellan Sjöräddningssällskapet, Håll Sverige Rent samt Svenska seglarförbundet. Tanken där är att smälta ner plasten och gjuta optimistjollar av materialet.

Förutom tågvirke, emballage och kläder, är det mycket tungt plastavfall som driver i land.

– Vår erfarenhet är att runt 70 procent av avfallet kommer från sjöfarten, säger Gösta Franséhn.

Han visar upp tombackar, dunkar och annat som han menar troligen kastats överbord från större fartyg och yrkesbåtar.

– Och det är även mycket arbetskläder, jackor och skor, säger Per Jonsson som är en av strandstädarna.

 

Tre mil kust ska de städa. Från att ha varit tre personer förra sommaren, är nu medlemsantalet uppe i närmare 40.

– Vi ska städa från Hållsundsudde till Sönnerbergens naturreservat. Och vi är även ute på öarna och håller rent. Till helgen har vi årsmöte, och sen drar vi igång på riktigt, säger Gösta Franséhn.

 

Läs de fullständiga artiklarna i tisdagens Norra Halland eller i appen. Klicka här. 

Daniel Blomqvist