Vrakat har blivit förening

Strandstädningsföreningen Vrakat

Förening

Vrakat startade som ett projekt 2018 och initiativtagare var Gösta Franséhn. Det var tre personer, Pelle, Peter och Gösta, som gav sig ut på den första vrakturen. Vrakat samlade fler och fler strandstädare och när även ungdomsidrottslag kom med och städade växte Vrakat snabbt till cirka 250 deltagare. Nu när det finns en bra organisation kändes det rätt att bilda förening och bli en egen juridisk person. Föreningen har bildats och har en interimsstyrelse tills vårt första medlemsmöte som kommer att bli i slutet av januari, där vi väljer vår styrelse. Tanken har varit att styrelsen skall ha sex ledamöter och två suppleanter. Av ledamöterna skall tre vara äldre (70+) och tre yngre (40-50 år) samt hälften kvinnor och män. Det är väldigt stimulerade att vi nu fått ihop en styrelse med stor kompetens och ett gediget intresse för vårt hav och våra stränder

 Styrelsen presenteras i januari i samband med vårt medlemsmöte. De skall givetvis väljas på medlemsmötet.

Medlemsskap

Medlem blir man enklast genom att returnera mailet du fick med en notering att du vill vara medlem. Det går naturligtvis också att använda kontaktformuläret på Vrakat.se. Vrakat kommer inte att ha någon medlemsavgift. Styrelsen anser att man inte skall behöva betala för att strandstäda och det är viktigt att alla som städar är medlemmar. En del frågor och information kommer endast att gå ut till medlemmar.

Strandstädning

Göteborgsregionen där Kungsbacka Kommun ingår har antagit en ny avfallsplan där strandstädning ingår. Följande mål har ställts:

-Kommunen ska säkerställa att kustlinjen städas regelbundet.

-Skräp på marken ska minska med 50%.

Vrakat har under 2021 strandstädat nio mil kustlinje vilket utgör drygt 35% av Kungsbacka Kommun´s totala kustlinje om 25 mil. Dessa nio mil är helt säkerställda att städas även 2022. Under 2019 samlades in cirka 4 ton plastavfall och under 2021 har denna siffra sjunkit till 1,5 ton vilket är drygt 50% lägre volym.

ETT STORT TACK TILL ALLA VRAKARE för att ha uppnått det mål Göteborgsregionen ställt upp för den kustlinje Vrakat har tagit ansvar för. Det känns tillfredställande att kunna redovisa att Vrakat har nått målet för 2021.Vi har vi inte ännu någon information om hur Kommunen och övriga intressenter har redovisat sin strandstädning och hur långt man nått för att nå målen.  Ambitionen är att göra en mer ingående redovisning för 2021 som publiceras i januari. Ett speciellt tack till Anders som håller våra kartor uppdaterade. Vad vi vet arbetar ingen annan med kartor och städade kuststräckor, vilket är förvånansvärt.

Referenskuststräckan

Vår referensstrand ”Mrs B´s beach” fick det mest fantastiska fyndet under 2021. En glasflaska från 1700-talet som troligen innehöll kolsyrat vatten, enligt efterforskning på nätet. Vi som trodde att det var minst vin och så var det en föregångare till kolsyreautomaten.

Kolsyreflaska från 1700-talet

En av våra värsta avfallsvikar hålls numera kontinuerligt ren genom att de flesta som promenerar där också plockar upp plastskräp och lägger det i depån. Även avfallet på denna kuststräcka har halverats sedan 2019. Det är flera som sett Mrs B plocka plast på stranden. Man vet inte om hon varit där eller kommer dit!

 

Mrs B beach utan plastskräp

 

Önskar interimsstyrelsen  Gösta Fransehn, Anders Lange och Per Jonson.

14 tankar kring ”Vrakat har blivit förening

 1. Elisabeth Cronholm

  Hej Vrakat!

  Det är klart att jag vill vara med
  i den nybildade föreningen!!!
  God Fortsättning!

  Elisabeth

 2. Marika Persson

  Hej Vrakat!
  Jag och min man Ove Persson vill gärna vara medlemmar.
  God fortsättning och GOTT NYTT ÅR!

 3. Annelie Ohlsson

  Vilken fantastisk utveckling ni haft på dessa få år! Jag är oerhört rörd över det engagemang ni alla har för att hålla kusten fri från skräp och för att ge oss alla en fin upplevelse av den norra Hallandskusten. Tack för ert arbete!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.